Witamy na naszej stronie

foto1.jpg, 10kB

Nasza Firma to niezależna firma doradcza, która od ponad siedmiu lat obecności na rynku stara się wspierać działania modernizacyjne placówek ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów podejmujących działania prorozwojowe. 

[więcej] 
  • Dotacje unijne
  • Zarządzanie projektami
  • Modernizacja zakładów diagnostyki obrazowej
  • Systemy informatyczne  w ochronie zdrowia
  • Systemy zarządzania jakością ISO 9001
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Wdrożenie standardów wymagań akredytacyjnych
foto2.jpg, 8,7kB

 Jakością oraz rzetelnością usług pozyskaliśmy zaufanie wielu podmiotów leczniczych tak z obszaru publicznej jak i niepublicznej służby zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i gospodarczych. W wielu przypadkach zdobyte zaufanie przyczyniło się do budowy trwałej platformy współpracy.

Wszystkie zlecenia realizujemy przy zachowaniu elastyczności w działaniu, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta. Konsekwentne działania zaprocentowały stale rosnącą grupą lojalnych klientów.

Aktualności i wydarzenia

2016.08.12

Dotacje dla branży IT

Kolejne 3 województwa ogłosiły konkursy ważne dla przedsiębiorców czekających na możliwość dofinansowania IT. 

Województwo Śląskie

  • Konkurs 3.3 –  wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy biznesowe przedsiębiorstwa (np. e-usługi, sprzedaż on-line produktów lub usług, portale sprzedażowe, systemy ERP)
Termin naboru: 29 sierpnia – 6 października 2016

Województwo Kujawsko-Pomorskie

  • Działanie 1.6.2 –  inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dla  innowacyjnych zmian w przedsiębiorstwach, tj. nowe/ulepszone produkty lub usługi, zmiany organizacyjne i marketingowe.
Termin naboru: 19 września – 30 września 2016

Województwo Opolskie

  • Konkurs 2.1.2 – wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie firmą oraz wykorzystanie technologii informatycznych w relacjach z innymi przedsiębiorstwami i klientami.
Termin naboru: 12 września – 19 września 2016

Strona 1 z 12  > >>